Monday 31 January 2011

佳節家庭歡今年英國的冬天份外苦寒,天氣於十月中已開始轉冷。聖誕之前連續幾個星期,氣溫不時都徘徊於零下十度八度,有幾天居然低至零下廿度,差點凍過莫斯科。